Help jij ons om 100 spirometers aan te schaffen?

Normal 5202c675158a242879504be875b461e2c810f931
from € 10.000 (0%)

De spirometer

Een spirometer meet de longfunctie. Het apparaat kost €100 en is onderdeel van het e-health project ALS Thuismeten. Doordat ALS-patiënten thuis hun longfunctie kunnen meten, is er beter zicht wanneer dit achteruit gaat. Op deze manier kan er tijdig met een behandeling kan worden gestart. Wil jij met jouw donatie hieraan bijdragen?

E-health project voor ALS-patiënten

Het e-health project ALS Thuismeten App maakt contact op afstand tussen ALS-patiënt en het regionale ALS-behandelteam mogelijk. Lees meer >>  

Anita Beelen, projectleider ALS Thuismeten: "Het tijdig inzetten van behandeling bij een afnemende longfunctie is cruciaal voor het behoud van kwaliteit van leven. Mensen met ALS moeten al zoveel inleveren."

Hoe werkt de ALS Thuismeten App?

In de app kunnen ALS-patiënten gegevens vastleggen over hun functioneren (zoals lopen, aankleden, slikken en longfunctie), hun lichaamsgewicht en hoe het met ze gaat. Ook kan de patiënt via de app een vraag stellen of probleem voorleggen aan een zorgverlener. Deze gegevens worden bekeken door iemand van het ALS-behandelteam die hier op reageert met advies of door een afspraak maken met een zorgverlener. Groot voordeel voor de patiënt en zijn naasten is dat de metingen thuis plaatsvinden waardoor het niet nodig is naar het ALS-behandelcentrum af te reizen. Deze reis wordt vaak als belastend ervaren. Heel prettig dus, en vooral ook noodzakelijk in deze tijd van corona!

Het gebruik van de ALS Thuismeten App

De ALS Thuismeten App is inmiddels in gebruik in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en wordt beschikbaar gesteld aan 10 behandelteams van het ALS Zorgnetwerk. Hiermee kunnen ruim 500 patiënten op deze manier contact onderhouden met hun behandelteam en  de regie houden over hun eigen behandelproces.

 

Bekijk de video

Weten wat de ALS Thuismeten app in het dagelijks leven betekent voor een ALS-patiënt? Bekijk Angelique haar ervaring via onderstaande video.

Lees het artikel in ALS dank

In ALS dank, het donateursmagazine van Stichting ALS Nederland, is een uitgebreid artikel verschenen over het project ALS Thuismeten. Klik op deze link om het magazine te downloaden en lees het verhaal vanaf pagina 12.

Stichting ALS Nederland zamelt geld in voor onderzoek naar ALS en voor projecten die ten goede komen aan de kwaliteit van leven van ALS patiënten. Het e-health project ALS Thuismeten is een voorbeeld van zo'n project. 

E-health project voor ALS-patiënten

Via de ALS Thuismeten App is er contact op afstand tussen ALS-patiënt en het regionale ALS-behandelteam. Naast de app zelf omvat het project ook de ontwikkeling van een webportal en de aanschaf van een spirometer voor het thuis meten van de longfunctie. 

Help jij ons om de laatste € 10.000 in te zamelen? 

Met dit geld kunnen we de aanschaf van 100 spirometers bekostigen; apparaatjes waarmee ALS-patiënten thuis hun longfunctie kunnen meten.